Month: October 2020

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย พร้อมแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ เฮอริเทจเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ…

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป