งบสถานะการเงินของกลุ่ม ฯ

งบแสดงสถานะทางการเงิน

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 62

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 63

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 64

 

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 62

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 63

รายงานของผู้บัญชีและรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน-2 ปี 64